η λίμνη Πολυφύτου
 

Η Λίμνη Αλιάκμονα-Πολυφύτου διαμορφώθηκε κατά τη δεκαετία του ’70 (1975), μετά από την κατασκευή του Υδρο-Ηλεκτρικού Σταθμού (ΥΗΣ) Πολυφύτου. Καλύπτει επιφάνεια 74 km² (κατακλυζόμενη) και δέχεται κυρίως τα νερά του ποταμού Αλιάκμονα και μερικών χειμάρρων από λεκάνη απορροής συνολικής έκτασης 5.630 km². Οι μεταβολές στάθμης των νερών είναι της τάξης των 15μ. Η λίμνη ανήκει στη ΔΕΗ, όμως έχει παραχωρηθεί στους κατοίκους των γύρω περιοχών για αλιευτική και οικοτουριστική εκμετάλλευση.

Η ταχεία ανανέωση του νερού της λίμνης της δίνει τη δυνατότητα γρήγορης απομάκρυνσης των ρυπογόνων φορτίων, με αποτέλεσμα η λίμνη να διατηρεί τη ‘μεσοτροφική’ της κατάσταση. Προσφέρεται, λοιπόν, για μια σειρά δραστηριοτήτων: κολύμβηση, ιχθυοπαραγωγικές διαδικασίες: ψάρεμα & ιχθυοκαλλιέργεια, αθλητικές δραστηριότητες, άρδευση, αναψυχή κ.α... και καλύπτει ανάγκες άρδευσης των καλλιεργήσιμων εδαφών της περιοχής. Όλες αυτές οι δραστηριότητες θα πρέπει να διέπονται από τις αρχές της αειφορικής διαχείρησης, ώστε η όποια επιβάρυνση στην ποιότητα των νερών να βρίσκεται μέσα στα πλαίσια της φέρουσας ικανότητας του οικοσυστήματος.

Σύνδεσμος με ¨Διαδρομές¨

Διαδρομή Νο.3:

« Βελβεντό – Φράγμα & ΥΗΣ Πολυφύτου – Πολύφυτο – Ήμερα & Αύρα – Νεράϊδα – Ναυτικός Όμιλος Σερβίων - Γέφυρα Λίμνης Πολυφύτου – Κοζάνη – Αιανή – Σέρβια - Βελβεντό »